Premium service:
Profesionalita, cit, kreativita
+ zaměření na váš cíl

Nalezení toho nejlepšího vyžaduje obratnost, důvtip a kreativitu, o které obohacujeme standardní Executive Search proces.

Brief
Strategie
vyhledávání
Cílené hledání
& Long List
Interview
& Short List
Vyjednávání
& podpora

Samozřejmě

Zpracujeme popis pozice a požadavků na kandidáta a návrh pro přímé hledání.

Navíc také

Konzultujeme s vámi, abychom dokázali:

  • pochopit byznys výzvy a kontext pozice
  • pochopit/nacítit kulturu vaší firmy

Obohacujeme a zpřesňujeme vaše zadání.

Přeformulujeme vaši nabídku, tak aby na trhu co nejlépe uspěla.

Samozřejmě

Na základě briefu navrhujeme vyhledávací strategii. Stanovujeme etapy a cesty hledání.

Navíc také

Využíváme multioborové zkušenosti a  objevujeme potřebné kompetence tam, kde by jiné nenapadlo hledat.

Zjišťujeme aktuální možnosti pracovního trhu a upozorňujeme na úskalí.

Samozřejmě

Pročesáváme trh, identifikujeme kandidáty, sjednáváme interview, sbíráme zpětnou vazbu, ověřujeme.

Navíc také

Agilně modifikujeme strategii, pokud to situace žádá.

Komunikujeme, reportujeme postup. Týdně informujeme s kým jsme se potkali, jak reagovali, kdo odmítl a proč.

Samozřejmě

Provádíme interview s vytipovanými kandidáty, ověřujeme jejich kompetence, motivace, hodnoty, osobnostní charakteristiky, vhodnost a požadavky.

Navíc také

Dbáme na vysokou kulturu jednání a na dobrý obraz vaší firmy u kandidátů bez ohledu na výsledek výběru.

Kandidáty vybavujeme komplexní a efektivní dokumentací.

Samozřejmě

Obstaráme vše kolem vašeho jednání s kandidáty a koordinujeme formální náležitosti.

Navíc také

Reference vybraných kandidátů ověřujeme alespoň ze dvou nezávislých zdrojů.

Citlivá témata (odměna) předjednáváme za vás. Pomáháme vám předejít situacím, které by mohly zatížit váš budoucí vztah.

Udržujeme zájem kandidátů v případě prodlužování řízení.

Spolehněte se na vysokou úroveň komunikace, dokumentace a reportingu

Vždy dodáme podklad pro kompetentní rozhodnutí. Formu dokumentace uzpůsobujeme požadavkům zadavatele. Od krátkých přehledů po komplexní dokumenty.

Týdenní Progres Report

Každý týden dostáváte informaci o průběhu projektu, situaci, statistiky.

Neustále aktualizované seznamy kandidátů

Průběžné seznamy kandidátů (long-list, short-list) s komentáři a posouzením vhodnosti pro obsazovanou pozici

Ke každému prezentovanému kandidátovi Confidential Report

Kromě komentovaného CV obsahuje

  • komplexní hodnocení kandidáta
  • jeho platové očekávání
  • úroveň motivace kandidáta při vstupu do jednání se zákazníkem
  • informace o společnostech, kde kandidát pracoval
  • okolnosti profesních změn kandidáta v minulosti

Ověřovací Reference Report

U užšího výběru kandidátů provádíme ještě ověření referencí, které kandidát uvádí