Osobně jsme se potkali s deseti tisíci lidí. Sledujeme tisíce individuálních kariér.

Pravděpodobně jsme se s vaším příštím manažerem již potkali

Takřka 2/3 lidí na lokálním trhu, kteří přicházejí v úvahu na vaši pozici, jsou v dosahu naší sítě. S většinou relevantních lidí jsme se potkali osobně.

Zkušenosti s vyhledáváním napříč obory

Díky multioborové zkušenosti dokážeme najít a přivést člověka z jiného oboru, který umí přesně to, co vaše pozice potřebuje.

Sledujeme profesní růst lidí v čase

Znalost kariérní cesty lidí, které léta sledujeme, nám umožňuje rozšířit naši nabídku o lidi, jejichž talent právě dozrál pro vaši pozici.

Potřebuje váš tým diverzitu?

Pokud je diverzita týmu vaše téma, je třeba rozšířit pool kandidátů, ze kterých volíte. Naše síť poskytne alternativy.