Podmínky užívání webu

Společnosti a aliance

Accord Group ECE je aliance společností Accord Group, které spolupracují ve východní a střední Evropě a poskytují služby vyhledávání vedoucích pracovníků a další poradenské služby v oblasti lidských zdrojů. Všechny níže uvedené společnosti skupiny Accord Group jsou zakládajícími členy AltoPartners, přední mezinárodní aliance firem zabývajících se vyhledáváním vedoucích pracovníků a poradenstvím v oblasti leadershipu. Tyto společnosti jsou právně samostatné a nezávislé subjekty. Accord Group ECE ani AltoPartners neposkytují služby klientům.

  • Accord Group Ceska, s. r. o. (Czech Republic), Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, VAT: CZ48584789
  • Accord Group Polska sp. z o.o. (Poland), ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, VAT: PL5251020801
  • Accord Group Resurse Umane S.R.L. (Romania), str Nicolae Iorga nr 13, corp A, et 1, sector 1, 010432 Bucuresti, VAT: RO28146473
Obsah

Obsah našich webových stránek byl pečlivě zkontrolován a je připraven podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost, kvalitu nebo aktuálnost. Neodpovídáme za žádné škody vzniklé v důsledku spoléhání se na poskytnuté informace a jejich použití nebo nepoužití.

Reference a odkazy

Na našich webových stránkách jsou umístěny odkazy na jiné stránky. Rádi bychom zdůraznili, že nemáme žádný vliv na obsah a podobu těchto odkazovaných stránek, i přes pečlivou kontrolu a zkoumání. Proto se výslovně distancujeme od obsahu těchto odkazovaných stránek na naší domovské stránce a neakceptujeme jej. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na naší domovské stránce.

Ochrana osobních údajů

Skupina Accord Group se zavazuje, že při tvorbě těchto webových stránek bude dodržovat platné zákony o ochraně a zabezpečení osobních údajů. V následujícím textu bychom vás rádi informovali o tom, za jakých okolností o vás shromažďujeme informace, jak s nimi nakládáme a komu je poskytujeme. Prostřednictvím našich webových stránek nebudeme shromažďovat osobní údaje (např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), pokud nám je dobrovolně neposkytnete (např. v případě objednávek, dotazů, průzkumů nebo žádostí) nebo pokud to nepovolují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Protokolování

Vaše návštěva na našich webových stránkách je zaznamenávána. Zaznamenává se aktuální IP adresa vašeho počítače, typ prohlížeče, datum, čas a operační systém. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro účely zabezpečení dat.

Ukládání dat

Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly údaje poskytnuty, pokud jste nám k tomu dali aktivní souhlas nebo po dobu vyžadovanou zákonem.

Zabezpečená komunikace

Pro bezpečný přenos vašich osobních údajů používáme šifrování TLS. Tato forma přenosu je podle současného stavu poznání uznávána jako bezpečná forma přenosu dat. Pokud nedojde k přenosu bez této možnosti (například v případě e-mailové komunikace), jedná se o nezabezpečený přenos.

Zabezpečení

Společnost Accord Group Ceska, s. r. o., se snaží přijmout technická a organizační bezpečnostní opatření, aby ochránila vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným vymazáním, změnou nebo ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci se zavazují k mlčenlivosti a ochraně údajů.

Soubory cookies

Soubor cookie je datový prvek, který může webová stránka odeslat vašemu prohlížeči, aby ji uložil ve vašem systému, například za účelem kontroly připojení při návštěvě webové stránky. Soubory cookie používáme pouze po dobu vašeho pobytu na našich webových stránkách. Obsahují čistě technické informace a žádné osobní údaje. Budou odstraněny, jakmile stránky opustíte. Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie nepřijímal nebo aby vám příjem souborů cookie hlásil. To vám umožní rozhodnout se, zda chcete soubor cookie přijmout nebo odmítnout.

E-mail

Pokud uvedete svou e-mailovou adresu, budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu. Vaše e-mailová adresa nebude předána třetím stranám. Tento souhlas s využíváním e-mailové komunikace s námi můžete kdykoli odvolat.

Odkazy na jiné webové stránky

V případě odkazů na naše webové stránky na externí společnosti nepřebírá společnost Accord Group žádnou odpovědnost za požadavky na ochranu osobních údajů nebo obsah těchto webových stránek.

Děti

Webové stránky společnosti Accord Group nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Osobní údaje dětí nebudou společností Accord Group zpracovávány ani uchovávány.

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Vzhledem k neustálému technickému vývoji v oblastech informačních technologií a internetu je nutná úprava stávající ochrany osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo na doplnění nebo změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na přístup

Na základě písemné žádosti vás budeme informovat o údajích, které jsme o vás uložili. Svůj dotaz zašlete na e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů - l.skubova@accord-ece.com (Česká republika), rodo@accord-ece.com (Polsko).