IQ testy při výběru zkušených manažerů - vyzráli jste na ně?

10. 09. 2021
Accord Group, Jana Martinová
Sdílejte tento článek:

On-line testy pro výběr kandidátů jsou nový hype. HR mezinárodních i českých firem je vítá jako upgrade náborového procesu. Některé z nich testují všechny uchazeče a zvou na pohovor jen ty s “dobrým score”. Stejně rychle vznikají on-line kurzy „jak se naučit vyplnit testy“. Zdarma nebo za poplatek se naučíte jak prokázat své nadprůměrné IQ. Aplikace testů občas vede k tomu, že se pozice vyžadující kvalifikaci a zkušenost dlouhodobě neobsadí.

Jsme executive search konzultanti: oslovujeme manažery v angažmá a snažíme se získat jejich zájem o pozice, které naši zákazníci z nejrůznějších důvodů nedokážou včas obsadit z vlastnil sil. Naším kapitálem je schopnost porozumět zákazníkovi a navázat i utvářet vztahy na vysoce profesionální úrovni, jak s potenciálními kandidáty, tak se zákazníky.

V posledních dvou letech jsme se však vícekrát dostali do ošemetné situace: přesvědčili jsme seniorské kandidáty, kteří nehledali aktivně změnu zaměstnání ke schůzce se zákazníkem.

Místo pozvánky na osobní interview však kandidáti obdrží link na vyplnění psychodiagnostických testů. Protože úspěšné absolvování těchto testů je dle HR předpokladem pro získání jakékoliv pracovní pozice ve společnosti.

Mnozí z oslovených kandidátů se testů nebojí: osobnostní testy již v minulosti vyplnili, a dokonce komunikují svůj Insight nebo MBTI profil či enneagram. Pak však bývají zaskočeni GMA testy, ze kterých se posléze dozví, že úroveň jejich analytického myšlení je na 27 %, a že jejich strategické myšlení zjištěné skrz „gamifikovaný test“ je úplně špatné.

Potenciální kandidát, který v testech neskóruje nadprůměrně, se pak na pohovor ani nedostane.

A na nás konzultantech je, abychom těmto osloveným manažerům vysvětlili, proč nejsou dost dobří na pozici, na kterou jsme je oslovili…

Abychom porozuměli kandidátům a problémům, na internetu jsme si vyhledali některé „aptitude-testy“. Mezinárodní firmy je používají často i  protože nevyžadují znalost konkrétního jazyka a tím taky ne validaci na standardizované populaci v ČR. Chtějí měřit všechny stejným metrem, objektivně.

S pokorou jsem přijala fakt, že ani já bych nebyla pozvaná na pohovor v dané firmě (i kdybych uvedla pozdější datum narození). Nebyla jsem s to vyřešit 10 příkladů doplnění logických sekvencí za 15 min. Asi bych se s tím smířila, pokud by mi na druhý den nepřistála v mailové schránce reklama na procvičení těchto GMA testů: Want to improve by 43% in 3 weeks?

A najednou jsem si vzpomněla, že moji potomci tento druh testů cvičili dokola na přijímačky do škol nebo při ucházení o první zaměstnání.

Že by vyplňování GMA testů byla kompetence, kterou se člověk naučí opakovaným vyplňováním a plným cvičením? A výsledky probantů jsou pak porovnány nikoliv s jinými lidmi, kteří vyplnili testy poprvé, ale se soubory všech vyplňovaných pokusů na internetu nebo těch nejlepších výsledků dobře trénovaných „young graduates“…?

Bůh ví, jak to je. Ale očekávala bych trochu pokory od firem a hlavně HR profesionálů, kteří tyto testy předkládají potenciálním zájemcům a měly by si dopředu položit tyto otázky:

1) Chci získat náborem dané pozice za A) specifický know-how či zkušenost nebo nebo za B) všeobecný „potenciál“?

2) Jsem schopen přizpůsobit průběh výběrového řízení v případě A) a B)?

3) Jsem s to se rozhodnout pro interview na základě vlastního úsudku a zkušenosti nebo k tomu potřebuji číselný výsledek z testu?

4) Zkusila jsem test sam/a na sobě a na vlastních kolezích, kteří nemají čas na „trénink“ a umím porovnat skóre vlastních pracovníků při prvním pokusy s požadavky na kandidáty?

5) Je žádoucí a smysluplné aplikovat systém „scio-testů“ na nábory zkušených odborníků a manažerů?

Manažerům, kteří hledají práci nebo je v zaměstnání čeká assessment centrum pak radíme:
procvičte se v GMA testech stejně jako v tělocvičně nebo při běhu na dlouhou trať, abyste se vyhnuli „trapasu“ a neminuli zajímavou příležitost. Situace, kde můžete být eliminováni pro nedostatek v nějaké disciplíně, která s Vaší prací nemá a priori nic společného může nastat dříve, než si to myslíte.

A do našich pohovorů asi zařadíme novou otázku: umíte vyplnit testy GMA na zjištění analytického, induktivního a deduktivního uvažování?

Kdy jste si to naposledy vyzkoušel/a?

Potřebujete radu?

Kontaktujte nás